Είμαστε ανοιχτά 24/7, χωρίς διακοπές η σαββατοκύριακα
Ελλάδα χωρίς χρέωση:

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία και περιφρούρηση των προσωπικών σας δεδομένων κατατάσσεται ως νόμιμη υποχρεώση ιδιαίτερα σε έναν ψηφιακό κόσμο που μέσω της παγκοσμιοποίησης και της εμβέλειας από το διαμοιρασμό των ειδήσεων και τις κοινοποιήσεις πληροφοριών εγκυμονεί την υφαρπαγή της ιδιωτικότητας. Επιθυμούμε να γνωρίζετε πως επιλαμβανόμαστε και παίρνουμε το θέμα της ασφάλειάς σας εντελώς σοβαρά και επιχειρούμε κάθε νόμιμη ενέργεια για να τη διαφυλάξουμε από απειλητικές ενέργειες. Η κοινοποίηση του παρόντος κανονισμού αποβλέπει στην πρόσφορη ενημέρωση και συμφιλίωσή σας με τους μηχανισμούς ταυτοποίησης και περισυλλογής των ιδιωτικών σας αναφορών στον διαδικτυακό τόπο του φαρμακείου μας.

Αποτελεί πάγια δέσμευσή μας ως έκφραση της συμβατικής και νόμιμης υποχρεώσής μας για παροχή υπηρεσιών αυξημένης ασφάλειας, η αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισμού ασφαλείας, με όλα τα πρόσφορα και διαθέσιμα οργανωτικά και τεχνικά μέσα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και το υπερισχύον κοινοτικό δίκαιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εθνικού δικαίου (Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).

Κάτωθι εμφανίζονται εκτενώς αλλά και περιεκτικά όλες οι αρχές που διέπουν την πολιτική απορρήτου του φαρμακείου, ώστε να ανακαλύψετε τίνι τρόπο ελέγχουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε. Καθώς οι διαδικτυακές αγορές καθίστανται το κατεξοχήν αντικείμενο του ιστοτόπου μας, σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους, ώστε να αισθάνεστε ασφαλείς και εξοικειωμένοι με τον τρόπο που λειτουργούμε αλλά και με τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες συναλλάσσεστε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Κάθε μόνιμο cookie αποθηκεύεται μέχρι την ημερομηνία που λήγει. Διαφορετικά, δύναται να διαγραφεί από το χρήστη σε χρόνο της προτίμησής του ή, αν πρόκειται για cookie σύνδεσης, με τη λήξη της συνεδρίας περιήγησης. Ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας, είστε σε θέση να τα διαχειριστείτε συναινώντας στην μερική ή περιορισμένη αποθήκευσή τους ή ακόμα και την ολοσχερή διαγραφή τους.

Κάθε επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας προϋποθέτει και συνάγει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του συνόλου ή μέρους των cookies καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρίας περιήγησης. Χωρίς την πλήρη ή μερική έγκριση η περιήγηση δεν καθίσταται εφικτή.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα:

 • την IP address του υπολογιστή σας
 • τη γεωγραφική σας θέση
 • την έκδοση και τον τύπο του browser (φυλλομετρητή)
 • το OS της συσκευής που χρησιμοποιείτε
 • τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της επίσκεψής σας, όπως χρόνο παραμονής και τις διαδρομές των προβολών σας, αλλά και την προτίμηση των ιατρικών όρων που βάζετε ψάχνοντας
 • τη διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (email) για την εύρυθμη διεκπεραίωση της παραγγελίας αλλά και την ένταξή σας στη mailing list του newsletter μας
 • πληροφορίες κατά την εγγραφή στο site και κατά το στάδιο της παραγγελίας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τόπος διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας)
 • μεταδεδομένα (metadata) που περιέρχονται μέσω προσωπικών μηνυμάτων στη χρήση της ηλεκτρονικής υποστήριξης ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία

Οι πληροφορίες που μας διακοινωνείτε χρησιμοποιούνται για τους κάτωθι σκοπούς:

 • τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης
 • την εύχρηστη διαχείριση του ιστότοπου και την απρόσκοπτη λειτουργία του φαρμακείου μας
 • την προσωποποιημένη παροχή πληροφοριών με βάση τις εξατομικευμένες προτιμήσεις σας
 • την παροχή των διαθέσιμων υπηρεσιών του φαρμακείου αλλά και την τακτοποίηση ζητημάτων, παραπόνων και αιτημάτων που συμπλέκονται με αυτές
 • την αρμόζουσα προετοιμασία και αποστολή των προϊόντων μας
 • την αποστολή αποδείξεων, ενημερωτικών και επιβεβαιωτικών emails που στόχο έχουν την επίρρωση της νομιμότητας των συναλλαγών
 • την αποστολή διαφημιστικών και ενημερωτικών επικοινωνιών και δελτίων (newsletters) σταθερής ή έκτακτης περιοδικότητας
 • τη δημιουργία ενός ασφαλούς και κρυπτογραφημένου περιβάλλοντος που εγγυάται τον εξοβελισμό τυχόν μέσων εξαπάτησης τρίτων που επιχειρούν να σφετεριστούν το περιεχόμενο του site και των χρηστών του μέσω της εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού (dialers, maleware, viruses).

Δεν κοινοποιούμε πληροφορίες σε τρίτα μέρη αν δεν προϋφίσταται η ρητή συγκατάθεση του πελάτη.

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν με τη διαχείριση των πληροφοριών σας απαριθμίζονται περιοριστικά υπάλληλοι του φαρμακείου απασχολούμενοι σε οποιοδήποτε τμήμα, στελέχη, νομικοί, επαγγελματικοί, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, νόμιμοι εκπρόσωποι και προστηθέντες, προμηθευτές, εργολάβοι και τωρινοί ή μελλοντικοί συνεργάτες ανεξαρτήτως φύσεως ή διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Επιπρόσθετα, κοινωνοί των ίδιων μπορούν να γίνουν επιμέρους τμήματα της επιχείρησης, θυγατρικές εταιρείες υφιστάμενες ή υπό σύσταση, μελλοντικοί αγοραστές, αλλά και υπηρεσίες ή δημόσιες/δικαστικές αρχές κατόπιν υπόδειξης ή πρόδηλου έννομου συμφέροντος που σχετίζεται με την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας ενώπιόν τους.

Ο παρών κανονισμός πολιτικής απορρήτου εφαρμόζεται εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής και δεν δεσμεύει εθνικά δίκαια εκτός αυτής. Ο χρήστης καλείται να είναι εξοικειωμένος με το εθνικό εφαρμοστέο δίκαιο για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο.

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, εκτίθεστε πάντα στην πιθανότητα ανυπαίτιας έκθεσης και λανθασμένης διαρροής data στον παγκόσμιο ιστό από τρίτους που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία ή την επίβλεψη και επιρροή του καταστήματός μας.

Η διατήρηση του σχετικού αρχείου με τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένει για ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας του οποίου διαγράφεται οριστικά, εκτός κι αν εκκρεμούν διαδικασίες, που εκφύονται από υφιστάμενες και ενεστώσες διαφορές, που επιβάλλουν την περαιτέρω και αυτοδίκαιη παράταση της διατήρησής τους.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα από το νόμο μέτρα ώστε να απολαμβάνετε την ισχυρότερη δυνατή ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Λειτουργούμε με ασφαλείς διακομιστές, προστατευμένους με κωδικούς και firewalls τελευταίας τεχνολογίας του Κυβερνοχώρου. Παράλληλα, όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που περιλαμβάνουν στοιχεία πιστωτικών καρτών προστατεύονται από ένα ψηφιοποιημένο και κρυπτογραφημένο περιβάλλον.

Τα στοιχεία σύνδεσης και εγγραφής σας παραμένουν στη διάκριση της ιδιωτικής σας σφαίρας και δεσμευόμαστε πως κανένα μέλος της εταιρείας ή των συνεργαζόμενων με αυτή εταίρων της δεν θα σας ζητήσει να του τα αποκαλύψετε.

Η παρούσα Πολιτική είναι εναρμονισμένη προς όλα τα διεθνή πρωτόκολλα ψηφιακής ασφάλειας και ενδέχεται να επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και του διεθνούς δικαίου. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό είναι δυνατές και υποβάλλονται μονομερώς χωρίς προαπαιτούμενη άδεια του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ευθύνη σας η έγκαιρη ενημέρωση περί αυτών είτε από την ιστοσελίδα μας είτε κατόπιν λήψης σχετικού ενημερωτικού email στον προσωπικό λογαριασμό σας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Το φαρμακείο μας δεσμεύεται για τη χρηστή τήρηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του. Διατηρείτε αναφαίρετο το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην κοινοποίηση, διατήρηση αρχειακού υλικού που σας αφορά, όπως και να αιτηθείτε αντίγραφα της επεξεργασίας στην οποία υπόκειται αυτό. Η εναντίωση, αναφορά ή αίτηση δύνανται να πραγματοποιηθούν είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος είτε με τη συμπλήρωση της αναρτημένης ηλεκτρονικής φόρμας. Αφού παραληφθεί το αίτημα, οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι, το διαβιβάζουν στο αντίστοιχο τμήμα που είναι εξουσιοδοτημένο να επιληφθεί.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν απευθύνεται σε ανήλικους ούτε τα σκευάσματα που εμπορεύεται προορίζονται για την αντιμετώπιση παθήσεων που συνάδουν με την παιδική αλλά και εφηβική ηλικία. Αν παρ' όλα αυτά, διαπιστωθεί πως γίνεται χρήση από ανήλικους, τυχόν συναλλαγές που διενεργούνται στο όνομά τους και χωρίς την άδεια των νόμιμων κηδεμόνων ή επιτρόπων τους, θα θεωρούνται αυτόματα ανίσχυρες και θα ακυρώνονται. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε πληροφορία θα διαγράφεται.

Κατά την περιήγηση στον ιστότοπο ενδέχεται η αναφορά και παραπομπή σε τρίτους ηλεκτρονικούς συνδέσμους (linked sites). Στην περίπτωση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το γενικό ή ειδικό περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών και είναι εκτός των αρμοδιοτήτων μας η επιστασία και ο έλεγχος των κανονισμών απορρήτων που διέπουν τα sites αυτά. Προτρέπουμε τους χρήστες μας που επισκέπτονται τέτοιους συνδέσμους, να συμβουλεύονται τους κανονισμούς και να λειτουργούν κατόπιν αξιολόγησής τους αυτόνομα και όχι κάνοντας αυθαίρετες αναγωγές στα ισχύοντα που εφαρμόζονται στον δικό μας ιστότοπο.

Το καλάθι σας
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο

Επιστρέψτε στο κατάστημα και επιλέξτε ένα προϊόν.

Επιστροφή στο μαγαζί
Σύνδεση
Το πεδίο κενό
Το πεδίο κενό
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;
Πληκτρολογήστε το email σας παρακάτω, και θα λάβετε email με οδηγίες για να επαναφέρετε τον κωδικό σας.
Το πεδίο κενό
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;
Ελέγξτε το email σας σε λίγα λεπτά για να λάβετε τους κωδικούς σας. support@eu-sup24x7.com
Σύνδεση